© Roeland Schaddelee

Wat is mindfulness ?

Een mindfulness-training kan omschreven worden als een aandachttraining. Het gaat bij mindfulness om twee aspecten. Het eerste betreft het leren richten van de aandacht op wat er in het hier en nu is. Het tweede betreft het leren aannemen van een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover de ervaring in het hier en nu.

Tijdens een mindfulness-training richt u zich niet zozeer op het oplossen van uw problemen, maar meer op het vinden van een andere houding ten opzichte van uw problemen. Een houding die wordt gekenmerkt door meer acceptatie. Het blijkt namelijk dat het willen wegdrukken of controleren van nare gevoelens of gedachten een belangrijke rol speelt bij stress en het ontstaan en/of voortduren van psychische problemen.

Nare gevoelens als angst, verdriet, boosheid worden vaak door mensen gezien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden. Terwijl dat niet altijd nodig is. Als het lukt om ervoor open te staan, kunt u merken dat u die gevoelens kunt ervaren, en ook dat ze vanzelf weer afnemen of verdwijnen. Vaak levert dat minder narigheid op dan het alternatief, namelijk het gevoel bestrijden.

Mindfulness kunt u leren met behulp van meditatie-oefeningen. Meditatie is bewust zijn van wat u doet, terwijl u het doet. Door deze bewustwording leren mensen hun eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en denken) te herkennen. Daarmee ontstaat er ruimte voor ander gedrag.

Vaak functioneren we in ons dagelijkse leven op de automatische piloot. We zijn er niet echt ‘bij’. We zijn ons niet echt bewust van wat we denken, voelen en doen. Op die momenten ontstaan vaak ook onze automatische ‘negatieve’ denkpatronen met gedachten die niet altijd blijken te kloppen. Voor we er erg in hebben gaan gedachten en gevoelens met ons op de loop, waardoor klachten en problemen ontstaan en in stand gehouden worden.

Door de training wordt u zich bewust van deze automatische reacties en leert u op een andere manier met uw klachten, gedachten en gevoelens omgaan. Vanuit het vollere en rijkere bewustzijn dat u zo ontwikkelt, worden problemen beter hanteerbaar en minder indringend. Dit stelt u in staat om op een vrijere manier in het leven te staan en uw kwaliteiten beter te benutten.

Meer over mindfulnesstraining:
Wat is mindfulness?
Inhoud van de training
Voor wie is mindfulness geschikt?
Video’s over mindfulness
Lezen over mindfulness
MP3 download links
Ervaringen van deelnemers