Compassietraining (MBCL) – Zelfcompassie en zelfwaardering

In de westerse psychologie is men lang overtuigd geweest van de theorie dat positieve zelfwaardering erg belangrijk is voor ons welzijn. Uit wetenschappelijk onderzoek van Kirstin Neff (2011) blijkt echter dat de mate waarin iemand compassie voor zichzelf heeft een even goede voorspeller is voor geluk, optimisme en positieve gevoelens als zelfwaardering. Uit het zelfde onderzoek blijkt dat zelfcompassie een aantal belangrijke nadelen niet heeft die het streven naar een hoge zelfwaardering wel met zich mee kan brengen.

Frits Koster en Erik van den Brink, grondleggers van de compassietraining, schrijven hier in hun cursusboek het volgende over: “Nieuwere inzichten erkennen juist dat het streven naar positieve zelfwaardering onnodig veel sociale competitie in de hand werkt en leidt tot een zich voortdurend vergelijken met anderen. En dat geeft juist stress in plaats van geluk……Wanneer we zelfwaardering hoog aanslaan werkt dit narcisme in de hand en voelen we ons snel bedreigd in ons ego. Het maakt ons voortdurend ongerust of we wel goed genoeg zijn. Zelfcompassie bevordert daarentegen een meer duurzaam gevoel van eigenwaarde, dat niet afhankelijk is van de waardering van anderen, maar gevoed wordt door een besef dat we er mogen zijn zoals we zijn, inclusief onze kwetsbaarheden. ……. Opmerkelijk is dat we vanuit zelfcompassie gemakkelijker tot betere prestaties komen, juist omdat we accepteren dat we fouten mogen maken.”

In onderstaande video’s spreken wetenschappers over de verschillen tussen zelfcompassie en zelfwaardering:

Kristin Neff, Associate Professor in Human Development aan de University of Texas at Austin, USA.Mark Leary, Professor Psychologie en Neurologie aan Duke University, North Carolina, USA.Verder lezen over compassietraining:
Wat is compassie?
Inhoud van de training
Voor wie?
Zelfcompassie en zelfwaardering
Video’s over compassie
Links en meditaties

De eerst volgende training start:
28 september 2018 (Klik op de datum voor nadere praktische informatie)